احمد تشکینی افزود: نسبت تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت و معدن طی دوره ۹۶-۱۳۹۳ به‌طور متوسط حدود ۷۵ درصد بوده است. وی افزود: این بدان مفهوم است که نزدیک به ۷۵ درصد از سرمایه در گردش موردنیاز این بخش طی دوره مذکور توسط سیستم بانکی تامین شده است که نسبت مذکور در سال ۱۳۹۷ به ۵۷ درصد کاهش یافته که این امر نشان می‌دهد ۵۷ درصد از سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت و معدن در سال مذکور توسط سیستم بانکی تامین شده است.

به گفته تشکینی، عمده دلیل این کاهش آن است که سال گذشته میزان تسهیلات اعطایی ۲۰ درصد، اما هزینه‌های تولید ۶۵ درصد رشد داشته است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ برای حفظ وضع موجود ۳۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نیازمند پشتیبانی نظام بانکی برای تامین این حجم از منابع با هدف حفظ تولید و اشتغال کشور است.

داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که سرمایه در گردش اعطایی به بخش صنعت و معدن در چهار ماه نخست امسال معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند