از سوی دیگر، افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی موجب شد تا پیش‌بینی‌های افت سرمایه‌گذاری با اعمال تحریم‌های جدید نیز از بین برود. با اعمال تحریم‌های جدید برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌‌های صنعتی خودداری خواهند کرد،‌ پیش‌بینی‌ای که با ارزیابی درخواست‌های اخذ جواز در ماه‌‌های اخیر می‌توان گفت تاکنون درست از آب در نیامده و همچنان تقاضا برای سرمایه‌گذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.  براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۰هزار و ۵۲۶ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌‌گذاری یک میلیون و ۷۹هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد ۴/  ۱۸‌درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد ۶/  ۱۸درصدی داشته است. از سوی دیگر، شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و ۱۶زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی نیز از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع ۱۶ زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی در مجموع هشت زیرگروه میانه تابستان سال جاری را با رشد صدور جواز پشت سر گذاشته‌اند. در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت گروه شامل بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم‌افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی می‌شوند که در مجموع ۱۶ زیرگروه برای آنها تعریف شده است. بررسی آمار صدور جواز و پروانه‌های بهره‌‌برداری در مدت زمان مورد بررسی از تغییر روند سرمایه‌‌گذاری در بخش‌‌های مختلف صنعتی حکایت دارد. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که با سپری شدن دومین ماه تابستان، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره رشد داشته، اما میزان سرمایه محقق شده نسبت به سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است. از سوی دیگر، با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی شاهد تغییر گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌های صنعتی بوده‌ایم و داده‌های اعلام شده از گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع کوچک و بعضا متوسط حکایت دارد. داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع دو هزار و ۳۹۹ فقره پروانه بهره‌‌برداری در کشور صادره شده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۸ ‌درصدی داشته است. پروانه‌‌های بهره‌‌برداری صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۲ هزار و ۲۱۳ فقره بوده است. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مورد بررسی بیش از ۱۷۵هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۴۱ درصدی داشته است.

وضعیت ۱۶ زیرگروه

ارزیابی وضعیت صدور جواز برای سایر گروه‌‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که از مجموع ۱۶زیر گروه ۸ زیر گروه مدت زمان مورد بررسی را با رشد تعداد جواز سپری کرده‌اند. بر اساس داده‌های اعلام شده بخش معدن که در برگیرنده سه زیرگروه «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» می‌شود، میانه تابستان را با رشد در یک زیرگروه و افت در دو زیرگروه دیگر از اخذ جواز سپری کرده است. با توجه به آمار منتشر شده در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۴۰۴ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۱۸ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود، افت بیش از ۳ ‌درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. مجوزهای صادره برای «گواهی کشف» نیز برابر با ۱۹۵ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۹ درصدی داشته است، اما صدور جواز برای «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ نیز با افت روبه‌رو بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی در بخش پروانه بهره‌برداری ۲۲۸ فقره مجوز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۳ ‌درصدی داشته است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۴۸هزار و ۵۷۸ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت حدود ۲ درصدی را به ثبت رسانده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت‌های بازرگانی» دارد. براساس ارزیابی‌‌ها در مدت زمان مورد بررسی،   ۲هزار و ۸۹۴ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت ۵/  ۳ درصدی همراه بوده، در مدت مشابه سال قبل ۲هزار و ۹۹۹ فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان صادر شده بود. «تجارت الکترونیک» یکی‌ دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زیر گروه «گواهی امضای الکترونیکی» رشد و در زیرگروه «نماد الکترونیکی» افت جواز را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۶۳هزار و ۱۳۳ فقره بوده که رشد بیش از ۵۱ ‌درصدی داشته و صدور «نماد الکترونیکی» نیز معادل ۵ هزار و ۱۳۳ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۵/  ۱۳ ‌درصدی داشته است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه که زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها برای این زیرگروه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که صدور جواز رشد ۶۰ ‌درصدی را تجربه کرده است.  هفتمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۱۲۴ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۱۹ درصدی داشته است. مجموع جواز صادر شده برای این بخش در پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری ۱۲۴ فقره بوده است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۶۶ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت بیش از ۸ ‌درصدی همراه بوده است. سال گذشته در مجموع ۷۲ فقره جواز برای این زیرگروه صادر شده بود. آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۶ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰ ‌درصدی داشته است. جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۴ فقره ثبت شده است. «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی یک فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی۸۰ ‌درصدی داشته است. در مدت مشابه سال قبل در مجموع ۵ فقره جواز برای این زیرگروه صادر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۹ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۷۱ درصد داشته است. مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۱۰۲ فقره ثبت شده است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد بیش از ۱۲ ‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با ۷۳ فقره است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند