به گزارش «ایسنا» علی چهل‌امیرانی، با اشاره به اینکه ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند، گفت: برای ساکنان این مناطق که ۲۶ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر شبکه برق در حوزه شرکت‌های توزیع ایجاد شده است. وی با تاکید بر اینکه ۳۲ درصد شبکه کشور برای برق‌رسانی به روستاها ایجاد شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۵۷ هزار و ۳۰۰ روستا با ۵/ ۴ میلیون خانوار از نعمت برق برخوردار هستند؛ به‌عبارتی در ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر هفته ۲۵ روستای کشور برق‌دار شده است.

چهل‌امیرانی با بیان اینکه ۵۰ درصد شبکه برق روستایی کشور قدمت بالای ۲۵ سال دارد و فرسوده است، اظهار کرد: از این رو طی سال‌های گذشته بیش از ۸۵ درصد اعتبارات داخلی و منابع حاصل از عوارض برق صرف بهسازی، توسعه، نگهداری و رفع فرسودگی شبکه‌های موجود روستایی شده و کمتر از ۱۵ درصد آن به بخش برق‌رسانی روستاها و عشایر اختصاص پیدا کرده است تا بتوانیم خدمات مناسب و بدون وقفه‌ای را در اختیار مشترکان موجود قرار دهیم. بنا بر اعلام وزارت نیرو، مجری طرح برق‌رسانی روستایی توانیر تاکید کرد: شبکه برق روستاها همواره به‌دلیل پراکندگی و قرارگرفتن در شرایط جوی نامناسب بیشترین آسیب را متحمل می‌شود، بر این اساس برنامه‌های مهمی به‌منظور افزایش تاب‌آوری شبکه‌های برق روستایی، رفع افت ولتاژ و حریم در شبکه، اصلاح روشنایی، بهسازی و رفع فرسودگی شبکه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه امسال به ۴۰۰ روستای کشور برق‌رسانی خواهیم کرد، ادامه داد: هم اکنون 7/ 99 درصد از جمعیت شهری و روستایی کشور از نعمت برق برخوردار هستند.

این مطلب برایم مفید است