هم اکنون ۹/ ۲۹ درصد نیروگاه‌های کشور مربوط به واحدهای گازی است که حدود ۲۴ هزار و ۷۷ مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های ایران مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی نیز ۷/ ۱۹ درصد ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند و با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاواتی خود در میان سه بخشی قرار گرفته که بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را دارند. در حال حاضر ظرفیت واحدهای برقابی نیز به ۱۱ هزار و ۹۳۸ مگاوات رسیده است و سهم ۸/ ۱۴ درصدی را در بین کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور در اختیار دارند. همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید پراکنده (شامل ۲۴۵ MW خودتامین) به یک هزار و ۴۱۷ مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های اتمی نیز به یک هزار و ۲۰ مگاوات رسیده است که از این حیث واحدهای یاد شده هر کدام حدود ۵/ ۱ درصد از کل ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در حاضر حاضر آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور هم به حدود ۷۰۶ مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی نیز به حدود ۴۳۹ مگاوات رسیده است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند