عظیمی از انجام به موقع ۸۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی تا قبل از پیک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در پیک سال ۱۳۹۷ تا سقف ۹۹ درصد ارتقا پیدا کرد. وی با تاکید بر ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به ۱/  ۳۸ درصد و کسب رکورد تولید هم‌زمان نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۴۷ هزار و ۴۷۳ مگاوات در سال گذشته عنوان کرد: تولید انرژی حرارتی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است که این رقم بیش از ۹۲ درصد از کل انرژی تولیدی کشور را شامل می‌شود. عظیمی از کاهش بدهی‌های شرکت برق حرارتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: عملیات اجرایی ۸ واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت ۲ هزار و ۸۴۱ مگاوات از سال گذشته آغاز شده است. عظیمی درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: ۲۲ واحد جدید حرارتی مجموعا به ظرفیت ۳ هزار و ۹۳۳ مگاوات در سال ۹۸ راه‌اندازی می‌شود و در نیروگاه‌های حرارتی موجود ارتقای توان عملی و رفع محدودیت‌های تولید به میزان ۴۶۱ مگاوات صورت خواهد گرفت. وی از ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۵/  ۳۸ درصد و انجام ۹۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی تا قبل از پیک سال ۱۳۹۸ خبر داد. معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی از خطوط اعتباری کشورهای چین و روسیه، انتشار اوراق اسلامی، تهاتر مطالبات با وزارت نفت، وفق قانون بودجه سال ۹۸ و منابع حاصل از فروش برق، به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های تامین مالی جهت نگهداری و توسعه نیروگاه‌های حرارتی در سال ۹۸ یاد کرد.