وی در ادامه تصریح کرد: با وجود آنکه نقدینگی زیادی در کشور وجود دارد، اما در بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، زیرا این نقدینگی عموما از چرخه تولید خارج و وارد بخش‌های دیگر می‌شود. صندوق در تلاش است در سال «رونق تولید» گام‌های موثرتری برای تامین نقدینگی شرکت‌های دانش‌بنیان بردارد.

دکتر وحدت اظهار کرد: صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی با دغدغه‌های مالی جامعه دانش‌بنیان آشنا است و اکنون بیش از چهار هزار شرکت مخاطب صندوق هستند. با تامین مالی هزار میلیارد تومانی صندوق‌های پژوهش و فناوری در اسفندماه ۹۷، زمینه برای رفع نیازهای مالی شرکت‌های دانش‌‌بنیان کوچک تا حد قابل توجهی مهیا شده است، اما در تلاش هستیم برای شرکت‌های بزرگ‌تر نیز ابزارهایی متناسب با نیاز آنها طراحی کنیم و با بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی، تنوع تسهیلات و تسریع در فرآیندها، به آنها نیز کمک کنیم. برای اجرای این اقدامات نیازمند مشارکت و مشورت شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام هستیم. وحدت با اشاره به اینکه صندوق با توجه به نیاز جدی شرکت‌های دانش‌بنیان به تامین مالی در قالب مشارکت، مدل‌های جدید و متنوعی را با همکاری نهادهای مالی بخش خصوصی طراحی کرده است، اظهار کرد: همچنین ابزارهایی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که معتقدیم موجب جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب نقدینگی کشور برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد.