وی در ادامه با اشاره به توقف واردات سیگار به کشور در سال گذشته، اظهار کرد: برآوردها از میزان قاچاق سیگار متفاوت است و آمارهای متنوعی از سوی سازمان‌های مختلف ارائه می‌شود، اما برآورد مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از قاچاق، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد نخ است. رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ادامه داد: البته با توجه به اینکه سیگار برگ در کشور تولید نمی‌شود، سالانه کمتر از یک میلیون نخ از این نوع سیگار به کشور وارد می‌شود که با توجه به ناچیز بودن مقدار آن در آمارها حساب نمی‌شود. فرشاد مقیمی در این نشست که با حضور مدیران، مشاوران و تعدادی از کارکنان معاونت برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ با عنوان رونق تولید اظهار کرد: در سالی که به ایجاد رونق در تولید کشور مزین شده است، صیانت از تولید سرفصل مهم‌ترین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده و در این راستا برنامه‌‎های اجرایی مهمی در دستور کار قرار گرفته است.