رضا اردکانیان اظهار کرد: کشور ما کشور خشک و نیمه‌خشکی است و دسترسی به منابع عظیم آب شور در شمال و جنوب کشور، یک امکان و فرصت برای کشور است تا با در نظرگرفتن ملاحظات و استفاده از فناوری موجود، روی این منابع غیرمتعارف برنامه‌ریزی کنیم. وی افزود: منابع غیرمتعارفی مثل آب شور دریاهای شمال و جنوب کشور می‌تواند با رعایت ملاحظات لازم، با شیرین‌سازی به مصارف شرب و صنعت برسد. وزیر نیرو با بیان اینکه مهم‌ترین ملاحظات، ملاحظات زیست‌محیطی است، گفت: همچنین ملاحظات اقتصادی و فنی از ملاحظات بسیار مهمی است که در تمامی پروژه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال ما در برنامه داریم که آب شرب نوار ساحلی جنوب کشور را در سال‌های آینده از فناوری شیرین‌سازی آب دریا تامین کنیم که البته این موضوع به این بستگی دارد که ظرفیت‌های کافی فراهم شود؛ بحث قیمت تمام شده و همچنین ملاحظات زیست‌محیطی که برای فرآیندهای نمک‌زدایی وجود دارد، بسیار مهم است. اردکانیان تصریح کرد: امروزه تکنولوژی‌هایی هست که به ما این امکان را می‌دهد که حتی نمک حاصل از این فرآیند نمک‌زدایی را به‌صورت جامد درآوریم و این‌گونه نباشد که وقتی آب شوری را از دریا برای شیرین‌سازی می‌گیریم، آب شورتری را به‌عنوان پساب وارد دریا کنیم که اجرای این طرح نیز تابع قیمت تمام شده و ملاحظات اقتصادی است.

وی افزود: وجود دو منبع وسیع آبی در شمال و جنوب کشور این اطمینان را به ما می‌دهد که فارغ از ملاحظات، کشور ما از حیث تامین آب، کشوری بدون راه‌حل نیست؛ ما باید با اطمینان خاطر برای آینده‌های بلندمدت این کشور برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنیم و دنبال طرح‌های توسعه باشیم و تکنولوژی امروز هم قطعا راهکارهای مناسب را در اختیار ما قرار خواهد داد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که ما بپذیریم که هیچ‌کار بدون مطالعه‌ای انجام ندهیم و مطالعه هر طرحی به‌صورت کامل صورت بگیرد؛ به این معنا که امکان‌پذیری هر طرح و پروژه‌ای را پیش از اجرا بررسی کنیم. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه طبیعتا انتهای هر مطالعه‌ای لزوما به پاسخ آری یا خیر منتهی نمی‌شود و هر دو امکان تحت پارامترهای مختلف وجود دارد، گفت: اصلی که ما همه باید بر سر آن توافق کنیم این است که هیچ کار مطالعاتی متوقف نشود، چون توقف انجام یک مطالعه به این معناست که ما تسلیم شدیم که تصمیم‌هایمان را فارغ از محدوده نتیجه مطالعات بگیریم؛ چه تصمیمات در مسیر اجرای یک کار و چه تصمیمات در مسیر توقف یک کار باشد، که این علامت خوبی برای کشوری که برنامه‌های توسعه وسیعی دارد نیست. وی افزود: از این‌رو درخصوص پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ما درصدد تکمیل مراحل هستیم و علاوه بر مجوزهای زیست‌محیطی، بحث اتمام بررسی درخصوص فرآیند نمک‌زدایی در دستور کار بوده و درحال انجام است. وزیر نیرو تصریح کرد: درخصوص انتقال آب خزر به فلات مرکزی، ما یک پروژه مطالعاتی داشتیم که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درحال اجرای آن بوده و آن هم تهیه و اجرای یک پایلوت برای فرآیند نمک‌زدایی است که هنوز اجرای این پایلوت تکمیل نشده و طبیعتا باید اجرای این پایلوت را تکمیل کنیم تا براساس نتایج آن، تصمیم‌گیری شود.