قربانیان گفت: بارش‌های ۹۰ میلی‌متری از ابتدای سال ۹۸ موجب شد ۱۵۰ میلیون متر مکعب روان آب وارد مخازن سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب شرب تهران شود. وی افزود: ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب از این آورد روان‌آب‌ها که پشت سد ذخیره شده بود برای تغذیه مصنوعی دشت شهریار رهاسازی شد و بقیه در سد ماملو ذخیره شده است. قربانیان ادامه داد: در سامانه غرب از سد امیرکبیر حدود ۷۰ میلیون متر مکعب آب برای تغذیه مصنوعی دشت شهریار رهاسازی شده است. معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: حدود ۶ رودخانه اصلی تامین آب سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب شرب تهران را به عهده دارد که هرکدام از این رودخانه‌ها هم دارای سرشاخه‌های متعددی است. قربانیان ادامه داد: ۷۰ درصد تامین آب شرب تهران از سدها (آب‌های سطحی) است که در این زمینه مشکل خاصی برای تامین نداریم، اما برداشت بی‌رویه آب از آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که بارش‌های اخیر هنوز آن را جبران نکرده است. وی گفت: باید با رعایت بهره‌برداری از سفره‌های زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزی تلاش کنیم منابع آبی سفره‌های زیرزمینی را به تعادل برسانیم. قربانیان افزود: آثار تخریبی ناشی از سیلاب در پایین‌دست سدها در استان تهران نداشتیم و اگر خسارت ناشی از سیل مشاهده شده به دلیل نداشتن سد تنظیمی در مسیل‌ها یا رعایت نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها بوده است. معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: از همه مجاوران رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقع داریم حریم و بستر رودخانه‌ها را رعایت کنند و از دستگاه‌های خدمات شهری و روستایی نیز توقع داریم به این حریم تجاوز نکنند.  وی افزود: در استان تهران در حوزه شهرستان شمیرانات آثار تخریبی ناشی از سیل به‌وجود آمده که بیشتر به خاطر رعایت نکردن حد، حریم و بستر رودخانه‌ها و ایجاد سازه‌های تقاطعی و پل‌هایی که مناسب با دبی سیلاب رودخانه‌ها نبوده، ایجاد شده است.