بر اساس گزارش رویترز، شورای انرژی بادی جهانی اعلام کرد حمایت دولتی به شکل برنامه‌های مناقصه و مزایده و اهداف تجدید‌پذیر، همچنان عامل موثری در رشد تاسیسات جدید خواهد بود. به‌علاوه فرصت فعالیت‌های تجاری نیروی بادی افزایش پیدا کرده زیرا این صنعت ثابت کرده که از نظر هزینه، رقابت‌پذیر است.