سعید زرندی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد ضمن تبریک سال نو افزود: ثمره نهایی یک ساختار رونق‌ساز است؛ این گونه نیست که هیچ کدام از ارکان ساختاری در حوزه تولید نباشد بعد گفته شود نتیجه کار رونق تولید خواهد بود. وی همچنین اظهار کرد: توجه به تولید از سوی دولت و مجلس طی سال‌های گذشته نیز در کشور مطرح بوده ولی آن‌طور که باید و شاید این اتفاق نیفتاده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌طورکلی باید یک تغییر ذهنی در بین دستگاه‌ها ایجاد شود تا تولید در اولویت قرار گیرد. وی در ادامه افزود: برای رونق تولید تنظیم و بازنگری سیستم مالیاتی، بیمه‌ای و بسیاری موارد دیگر درکشور باید مبتنی بر تولید باشد. زرندی بیان کرد: تحقق شعار سال مستلزم انجام برخی اقدامات اساسی است که خیلی از موارد مزبور مانند محیط کسب و کار، فضای رقابت‌پذیری، فضای شفاف و بدون فساد و فضای بدون ریسک یا ریسک پایین بیرون از سیستم تولید فعلی است.