داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین افت در صدور جواز در مدت زمان مورد بررسی به زیربخش‌‌های گروه «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» اختصاص داشته است؛ به‌طوری که از مجموع ۶ زیربخش پیش‌‌بینی شده برای این گروه در مجموع سه زیربخش در دوره زمانی مورد‌بررسی بیشترین افت مجوزهای صادره را داشته‌اند. از مجموع زیربخش‌‌های در نظر گرفته شده برای بخش معدن نیز دو زیربخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» با افت در صدور جواز مواجه بوده‌اند. در گروه تجارت خارجی نیز روند صدور جواز برای کارت‌های بازرگانی با افت همراه بوده است.

براساس آمار اعلام شده تا پایان پاییز امسال در مجموع ۱۶ هزار و ۶۹۴ فقره «جواز تاسیس» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۱۹ درصدی را ثبت کرده؛ جواز تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۴ هزار و ۴۱ فقره بوده است. در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» نیز که شامل پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای می‌شود در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۴۲۸۷ فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۴ درصدی داشته است؛ مجموع پروانه صادره در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با ۴ هزار و ۱۲۵ فقره بوده است.

 اما در بخش صدور مجوزهای صادره معدنی نیز داده‌های آماری بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی این بخش روند مثبتی در دریافت جواز تجربه نکرده است؛ به‌طوری که در این دوره زمانی در مجموع ۷۵۹ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸ درصدی را ثبت کرده است. رشد ثبت شده برای این بخش در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری»، صدور جواز در دوره زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.

 از سوی دیگر داده‌‌های آماری نشان می‌‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۹۲ هزار و ۷۶۷ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۵ درصدی برای این بخش به ثبت رسیده است. در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت‌های بازرگانی» دارد. براساس ارزیابی‌ها در مدت‌ زمان مورد‌بررسی، ۵ هزار و ۴۲۶ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت حدود ۸ درصدی داشته است. مجموع کارت‌های بازرگانی صادره در سال گذشته برابر با ۵ هزار و ۸۹۴ فقره بوده است.  «تجارت الکترونیک» هم یکی ‌دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای این بخش دو زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد اعتماد الکترونیکی» در نظر گرفته شده است که با توجه به آمار اعلام شده، هر دو زیربخش روند رو به رشدی را تا پاییز سال جاری داشته‌اند.

براساس آمار اعلام شده، جواز صادره برای صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۷۲ هزار و ۴۰۲ فقره و صدور «نماد اعتماد الکترونیکی» معادل ۱۱ هزار و ۷۴۵ فقره بوده است که به‌ ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵/ ۴۱ درصد و حدود ۳۷ درصد را ثبت کرده‌اند. ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه زیرشاخه‌ای به ‌نام «پروانه بهره‌‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است که روند صدور مجوزها برای این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵/ ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۸ مجوز برای این بخش صادر شده است. مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۳ مجوز بوده است. هفتمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیربخش دارد. در زیربخش نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» گنجانده شده در مدت زمان مورد بررسی ۲۱۳ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بیش از ۹ درصدی داشته است.

همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور نیز۱۲۵ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با رشد بیش از ۴۷ درصدی همراه بوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیربخش «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» ۸ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت بیش از ۷۳ درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۱۰ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، صدور جواز برای این زیرگروه تغییری نداشته است. همچنین در دو زیربخش «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» روند صدور مجوزها نشان می‌دهد در زیربخش نخست، افت حدود ۶۶ درصدی و در زیربخش دوم رشد نزدیک به ۳ درصدی صدور جواز نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. مجموع جوازهای صادره برای زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۷۹ فقره بوده و سهم «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از مجوزهای صادره تا پایان پاییز سال جاری برابر با ۱۰۷ فقره بوده است.