همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورت‌حساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات ارزش افزوده و عوارض) مشترکان بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود. خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌‌تر از الگوی مصرف باشد و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.  شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکان پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری کلیه مشترکانی را که به‌طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است، با لوازم اندازه‌‌گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعات کم باری، میان باری و اوج بار تعویض کند.  منابع درآمدی حاصل از افزایش صورت‌حساب مشترکان پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفا برای تعویض لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی خواهد شد.