طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) طرحی است که هدف آن توسعه دانش‌بنیان بنگاه‌ها از طریق بهره‌مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارتقای سطح مهارت فارغ‌التحصیلان مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه به منظور کاربردی کردن دانش و یافته‌های جدید علمی و فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ارتقای توان فنی و مهندسی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری و ظرفیت‌سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزوده جدید و تامین اشتغال زایشی و پایدار است. این طرح در سال ۹۸ در دو بخش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان‌نامه‌های خود را به‌صورت مساله‌محور انجام دهند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی در بنگاه‌های صنعتی و معدنی فعالیت کنند، اجرا می‌شود.