رابعی همچنین در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) گفت: میانگین بارندگی در ۲۵ استان کشور از اول مهرماه تاکنون، بالاتر از متوسط ۵۰ سال گذشته طی مدت مشابه بوده و استان «ایلام» بیشترین افزایش میزان بارندگی نسبت به متوسط درازمدت و معادل ۷/ ۱۱۴ درصد را دارا بوده است. وی درخصوص میزان بارش در شش حوضه آبریز اصلی کشور عنوان کرد: متوسط بارندگی در حوضه آبریز مرزی شرق کمتر از نرمال بوده و کاهشی معادل ۸ درصد نسبت به میانگین نیم قرن گذشته را نشان می‌دهد. مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران با اشاره به آمار ثبت شده در ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، میزان بارش تجمعی کشور در سال آبی جاری را معادل ۹/ ۲۰۰ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: متوسط بارش کشور در مدت مشابه سال گذشته معادل ۹۰ میلی‌متر و متوسط بلندمدت آن معادل ۹/ ۱۶۱ میلی‌متر بوده است. به گفته او از مجموعه ۱۰۴ ایستگاه مبنای باران‌سنجی تحت عملکرد وزارت نیرو، بیشترین میزان بارش ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفند، مربوط به ایستگاه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری معادل ۸/ ۱۳۴۶ میلی‌متر و کمترین آن مربوط به ایستگاه امور آب سیستان معادل ۲۲ میلی‌متر است. رابعی بیشترین تاثیر جبهه بارشی در افزایش مقدار بارندگی طی یک هفته گذشته را مربوط به حوضه آبریز تالش مرداب انزلی و معادل ۳۳ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: این جبهه بارشی سبب افزایش متوسط میزان بارندگی در حوضه مرزی غرب از ۶۹۵ میلی‌متر در تاریخ ۱۳ اسفند به ۷۲۸ میلی‌متر در تاریخ ۲۰ اسفند شده است. همچنین جبهه بارشی ظهوریافته طی یک هفته گذشته سبب افزایش شش میلی‌متری متوسط بارندگی کشور شده است. مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران تصریح کرد: میانگین بارندگی استان تهران در همین مدت، معادل ۵/ ۲۲۴ میلی‌متر بوده که نسبت به متوسط ۵۰ سال گذشته، ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس ظهور جبهه بارشی طی یک هفته گذشته، میانگین بارندگی استان تهران معادل ۷/ ۰ میلی‌متر افزایش یافته است.

آخرین وضعیت بارش‌ها

براساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۱ اسفند سال آبی ۹۸-۹۷ (۱۷۱ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۲۰۱ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۳/ ۱۶۳ میلی‌متر) ۲۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۵/ ۹۰ میلی‌متر) ۱۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد حوضه آبریز اصلی «مرزی شرق»، «خلیج‌ فارس و دریای عمان»، «فلات مرکزی»، «قره‌قوم»، «دریای‌خزر» و «دریاچه ارومیه» نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته به‌ترتیب رشد ۴۴۰ درصد، ۱۷۲ درصد، ۱۶۶ درصد، ۱۳۱ درصد، ۳۵ درصد و ۲۸ درصدی را در بارش‌ها تجربه کرده‌اند. این حوضه‌ها همچنین نسبت به میانگین ۵۰ ساله به ترتیب افت ۸ درصدی و رشد ۳۲ درصد، ۷ درصد، ۱۸ درصد، ۳۲ درصد و ۴۹ درصد را ثبت کرده‌اند. رشد بارندگی‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز در حالی ثبت شده است که به گفته متولیان نیروی کشور، به‌رغم اینکه امسال شاهد بارش‌های مناسبی بوده‌ایم، اما به دلیل پراکندگی بارش‌‌ها و نوسان روان‌آب، همچنان سدها با کمبود مواجه هستند. مطابق با آخرین آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون ۶۲ سد معادل ۳۵ درصد از مجموع ۱۷۸ سد بزرگ ایران، کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. به اعتقاد تحلیلگران با توجه به اینکه بیش از ۱۵ سال است که بحران آب در ایران رخنه کرده، باران‌های مناسب دوره‌ای نمی‌تواند این چالش بزرگ را برطرف کند و لازم است که راهکارهای مدیریت شده‌ای برای حل این تنش در کشور در دستور کار متولیان قرار گیرد.