به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، در متن این اطلاعیه آمده است: در شرایط کنونی که کشور در راستای حرکت به سمت احیا و ترمیم منابع آب نیازمند به یک نقشه راه جامع، مورد وفاق و همکاری عمومی است، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای اقشار مختلف جامعه اقدامی مفید و موثر خواهد بود. در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران حسب ایفای تکلیف قانونی خود در شرایطی که کشور در تنگنای کم‌آبی قرار دارد در جهت کسب نظرات آحاد جامعه و با هدف دستیابی به مجموعه وسیعی از نقطه نظرات چاره‌ساز اقدام به ایجاد فضایی در قالب درگاه «ارائه دیدگاه‌ درخصوص آب» کرده که فضائی است برای گفت‌وگو و چاره‌اندیشی در زمینه اشاعه فرهنگ بهینه بهره‌برداری در حوزه کشاورزی، شرب، صنعت، معدن و خدمات و ساماندهی مدیریت منابع آب در دوره احیا و ترمیم آن. این درگاه آماده قبول نظرات و پیشنهادهای فرهیختگان، محققان، کارشناسان، فعالان، ذی‌نفعان در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، ذی‌مدخلان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، نویسندگان و هنرمندان در زمینه ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت آب کشور است. جمع‌بندی پیشنهادهای ارائه شده پس از ارزیابی به مراجع مسوول مدیریت آب کشور ارائه خواهد شد. ذی‌نفعان حوزه آب می‌توانند به منظور ارائه نظرات راهبردی و ارشادی به درگاه «ارائه دیدگاه درخصوص آب» به وب‌سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران مراجعه کنند.