به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت‌ نیرو (پاون)، بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک کشور، میزان بارندگی‌ها طی مدت مشابه سال آبی ۹۷-۹۶ در این حوضه‌ها ۹۰ میلی‌متر گزارش شده است. این میزان بارش، از سال آبی گذشته ۱۲۳ درصد بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ ساله از ۲۵ درصد و در مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر (از سال آبی ۸۷-۸۶ تا سال آبی ۹۷-۹۶) از ۴۶ درصد رشد برخوردار بوده است.

در آمار بارش تجمعی از اول مهرماه تا ۱۹ اسفند‌ماه، نسبت به میانگین ۵۰ ساله ۶/ ۱۶۰ میلی‌متر افزایش مشاهده می‌شود. بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با۳/ ۳۵۴ میلی‌متر بارش و حوضه آبریز مرزی شرق با ۸/ ۵۹ میلی‌متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک برخوردار بوده‌اند. بر همین اساس، میزان بارندگی سال آبی جاری در حوضه مرزی شرق ۷ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۵۰ ساله و ۱۲ درصد بیشتر از متوسط ۱۱ سال اخیر گزارش شده است.