رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به اینکه تولیدکنندگان، بهره‌وری را افزایش داده‌اند، ادامه داد: پوشاک بسیار متنوع و با کیفیت بالا در داخل تولید می‌شود. به گفته شیرازی، به رغم اینکه سرانه مصرف به علت رکود، پایین آمده است اما در روزهای پایانی بهمن خرید مردم آغاز شده و تا پایان اسفند افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان پوشاک با افزایش تولید و کیفیت، بازار پوشاک شب عید را تامین خواهند کرد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: برخورد با قاچاق پوشاک به تولید داخلی رونق داده است و برای سال آینده در زمینه صادرات، برنامه‌ریزی خوبی خواهیم کرد. شیرازی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی و صنفی پوشاک هزینه‌ها را کاهش و بهره وری را افزایش می‌دهند، افزود: به زودی این شهرک‌ها در ۲ نقطه تهران راه‌اندازی خواهد شد.