بنابراین گزارش، بنگاه‌های متقاضی حضور در این طرح پس از ثبت نام و ثبت نیازهای فناورانه و پژوهشی خود در سامانه تاپ به نشانی www.iranetop.ir، بر اساس شیوه‌نامه سنجش صلاحیت طرف تقاضا مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرند. در این طرح که به همت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست اجراست؛ نیازهای فناورانه و پژوهشی استخراج شده بنگاه‌ها با کمک سه بخش دانش‌آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه‌‌های اقتصادی بگذرانند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان‌نامه‌های خود را به‌صورت مساله‌محور انجام دهند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی در بنگاه‌های صنعتی و معدنی فعالیت کنند، برطرف خواهد شد. از جمله مزایای این طرح برای طرف تقاضا (بنگاه‌ها) می‌توان به ارتقای توان فنی و مهندسی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش بهره‌وری بنگاه با بهره‌مندی از مشاوره استادان دانشگاه، توسعه دانش‌بنیان بنگاه‌ها از طریق بهره‌مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رفع نیاز فناورانه در قالب پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی، به‌کارگیری مشمولان خدمت سربازی با تحصیلات دانشگاهی در بخشR&D بنگاه و رفع نیاز پژوهشی بنگاه از طریق به‌کارگیری سربازان تخصصی با کمترین هزینه اشاره کرد.