به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، شرکت فولاد خوستان با کسب امتیاز لازم در بازه ۶۵۰ تا ۷۰۰ امتیاز موفق به دستیابی به تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد.  شرکت‌های «مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا» و «هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» نیز موفق به کسب تندیس سیمین دربازه ۵۵۰ تا ۶۰۰ امتیاز شدند. در آغاز این همایش کیانی‌بختیاری با بیان این موضوع که نگرش علمی، سیستماتیک و نتیجه گرا به مدیریت، زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است، «نوآوری در کسب و کار»، «تولید رقابت‌پذیر»، «ایجاد ارزش افزوده و ثروت‌آفرینی» و «درون‌زایی و شکوفایی اقتصاد از درون» را از جمله عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، درباره مهم‌ترین کاربردهای نظام تعالی سازمانی در اقتصاد مقاومتی گفت: نظام تعالی سازمانی کمک می‌کند سازمان‌ها با ابزاری برگرفته از دانش نوپدید مدیریت و با تکیه بر منابع بومی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قدم بردارند. وی افزود: روش‌های ترویجی- تشویقی مانند جایزه تعالی سازمانی، فرهنگ‌سازی رویکردهای مدیریتی متعالی از مضامین مستتر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.