رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تا حدودی افزایش یافته است، ادامه داد: گرانی کالا با گرانفروشی تفاوت دارد، کالاها گران شده؛ اما این موضوع هر سال با توجه به افزایش حقوق و دستمزد قیمت کالاها تا درصدی افزایش می‌یابد و در این بخش باید عنوان کرد که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد. طحان پور اظهار کرد: اصناف، توزیع‌کننده لوازم خانگی هستند نه تولیدکننده؛ آنها تنها می‌توانند سود قانونی به کالا اضافه کنند، بنابراین اگر کارخانه‌ها یا فروشندگان لوازم خانگی این کالاها را عرضه نکنند، مردم می‌توانند به اصناف شکایت کنند تا سریعا رسیدگی شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: هر فروشنده‌ای از لیست قانونی فروش تخطی کند، با او برخورد می‌شود، بنابراین مردم باید از فروشندگان فاکتور دریافت کنند تا رقم فروش کالا مشخص شود.