درحالی‌که قرار بود این مبلغ تا آخر آبان امسال به داروسازی تزریق شود، اما تاخیر در پرداخت این مبلغ موجب شد تا صنعت دارو گرفتار پیچ‌وخم تامین نقدینگی شود. پیش‌ازاین احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرده بود سازوکار مشخصی جهت هزینه کرد این مبلغ مشخص نشده است و تامین مالی شرکت‌های داروسازی اصلا وضعیت خوبی ندارد و اگر قرار باشد این روند ادامه‌دار باشد، مشخص نیست سال آینده چند شرکت تولیدکننده داروسازی بتوانند سرپا بمانند. مرتضی خیرآبادی دیگر عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز تاکید کرد: دولت باید در شیوه تزریق نقدینگی به صنایع داروسازی کشور تجدیدنظر کند. به اعتقاد این فعال صنعت دارو، اینکه چه بودجه‌ای برای جبران نقدینگی به صنایع داروسازی قرار است اختصاص پیدا کند، چندان اهمیتی ندارد. بلکه مهم این است که نظارت دقیقی بر روند و روش عرضه صورت گیرد تا کارخانه‌های داروسازی منتفع نهایی باشند؛ به گفته خیرآبادی، روش تامین نقدینگی صنعت دارو به شیوه فعلی دارای ایرادات فراوانی است و باید راهکار اساسی برای حل آن اندیشیده شود تا پولی که به سازمان بیمه سلامت تخصیص می‌یابد، بدون مشکل به کارخانه‌های داروسازی تزریق شود و فعالان صنعت دارو بتوانند ارز و مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنند. حال باگذشت بیش از ۳ ماه، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از پرداخت بخشی از بودجه در نظر گرفته‌شده از محل صندوق توسعه ملی به صنعت دارو خبر می‌دهد.