همچنین برنج در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلوگرمی با قیمت مصوب کیلویی ۴ هزار و ۶۰۰ تومان برای برنج‌های گرید «B» و کیلویی ۵ هزار و ۷۰۰ تا ۵ هزار و ۹۰۰ تومان برای برنج‌های گرید «A» عرضه می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، وی عنوان کرد: در ۱۰ ماه سال جاری میزان تولید روغن نباتی ۱۷ درصد افزایش یافته و موجودی کشور و ویترین مغازه‌ها گویای وفور این کالای اساسی است. همچنین با توافقی که با انجمن صنفی صنایع روغن نباتی داشته‌ایم، برای تنظیم بازار، خارج از محصولی که خودشان تولید و عرضه می‌کنند ۲۰ تا ۲۵ تن روغن خام در قالب تنظیم بازار دریافت می‌کنند که باید آن را با نرخ مصوب در بازار عرضه کنند. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه از یک ماه گذشته عملیات خرید تضمینی سال آینده آغاز شده است، گفت: این اقدام با فراخوان مراکز خرید تضمینی و اعلام شاخص‌ها آغاز شده است.