وی درباره میزان و نوع تبادلات مالی حاصل از صادرات برق به این کشور توضیح داد: شرایط پرداخت مطالبات برقی ما از این کشور، هم از نظر نوع ارز و هم به لحاظ روش‌های انتقال آن، در این جلسات با هیات عراقی مطرح و بررسی می‌شود. از طرفی قرار است توسعه صادرات و تبادل برق با این کشور نیز، مورد بررسی قرار گیرد. این مقام مسوول با اعلام اینکه اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف، در دولت در دست بررسی و تایید نهایی است، اظهار کرد: بر اساس این اصلاحیه، مشترکان پرمصرفی که سهم ۱۵درصدی از کل مشترکان کشور را به خود اختصاص می‌دهند میزان مصرفشان مورد پایش قرار می‌گیرد و نظام تعرفه‌ای مورد استفاده برای آنها نیز، به نحوی طراحی شده که در وهله نخست، تمایل به کاهش مصرف داشته باشند، ولی در صورت ادامه روند مصرف بالا، باید ۵۰ درصد هزینه تمام شده برق را بپردازد.