این مقام مسوول اظهار کرد: این سازمان از آغاز شکل‌گیری، وظیفه تولید اطلاعات پایه در قالب تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی را برعهده داشته و تاکنون دو بار سراسر ایران را از نظر زمین‌شناسی در مقیاس‌های یک صدهزارم و یک‌ دویست و ‌پنجاه‌هزارم مورد مطالعه قرار داده و نتایج آن را منتشر کرده است. وی یادآور شد: از سال ۸۳ تولید نقشه‌های زمین‎شناسی یک ‌بیست ‌و پنج هزارم در ۶ لایه اطلاعاتی در این سازمان آغاز شده و در نظر داریم لایه زمین ‌شناسی اقتصادی را در صورت تامین منابع از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار ‌کنیم.

شهیدی اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از آغاز تاسیس تاکنون بیش از ۹۵ موضوع نقشه در مقیاس‌های مختلف تهیه و منتشر کرده که افزون بر هزار لایه اطلاعاتی در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف را شامل می‌شود. وی یادآور شد: خروجی بخش اکتشاف منجر به تولید ثروت برای کشور می‌شود و زمین‌شناسی نیز صیانت از ثروت تولید شده را بر عهده دارد. به گفته شهیدی، این سازمان وظیفه پایش مخاطرات طبیعی را بر عهده داشته و با اطلاع‌ رسانی مناسب به مجموعه مدیریتی کشور، کمک بزرگی به حفظ منابع در راستای توسعه پایدار می‌کند.

سرپرست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور گفت: معدن نزدیک به یک درصد و صنایع‌معدنی تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. وی به وجود برخی معضلات پیش‌روی فعالیت‌های اکتشاف کشور اشاره کرد و گفت: گاهی از سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان معضل یاد می‌شود، در حالی که در بسیاری کشورها که قوانین زیست محیطی استانداردتری نسبت به ایران دارند، اکتشافات در حال انجام است.