ارقام وام رونق در میانه پاییز

براساس هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال‌جاری مانند سال گذشته پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ‌ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار‌ گرفت. نحوه توزیع این وام‌‌‌ها برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه‌ اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تامین منابع مالی مورد‌نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. همچنین تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال نیز تعیین شده است. اما در دوره زمانی مورد بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی واحدها اعلام نشده است.  داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که مجموع تسهیلات پرداختی برای «تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط» و «طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد» با انتقالی‌های سال ۹۵ (متقاضیانی که در سال ۹۵ برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند) در دوره زمانی مورد بررسی به ۲۶ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال رسیده است که این آمار از کندی روند اجرای طرح رونق تولید حکایت دارد.  از سوی دیگر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی متقاضی در سال ‌جاری شامل بنگاه‌هایی می‌شود که از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، ‌مالی و اقتصادی مناسب به بانک‌های عامل معرفی شوند. در عین حال، محصولاتی را تولید کنند که بازار فروش قابل ‌قبولی داشته باشند و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشوند. با توجه به شروط پیش‌بینی شده و با نگاهی به آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت بانک‌های عامل تنها دلیل کندی اجرای طرح رونق تولید محسوب نمی‌شوند و روند اجرای این طرح در پیچ اول که به بررسی پرونده متقاضیان مربوط می‌شود، با گره همراه است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که تا نیمه پاییز سال جاری در مجموع ۵ هزار و ۲۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۲۰۸ متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. کندی در اجرای طرح رونق تولید در حالی است که در شرایط کنونی واحدهای تولیدی بیش از گذشته نیاز به تسهیلات پیش بینی شده دارند و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی تا حدودی به تزریق این تسهیلات گره خورده است.

روند پرداخت تسهیلات 

کارنامه پرداخت تسهیلات از طریق طرح رونق تولید نشان دهنده آن است که تا پایان آبان سال جاری در مجموع 5 هزار و 28 متقاضی برای دریافت بیش از 55 هزار و 620 میلیارد ریال تسهیلات ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 2 هزار و 208 متقاضی به بانک‌های عامل معرفی ولی تنها 399 نفر موفق به دریافت بیش از 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند. بررسی مجموع تسهیلات پرداختی با انتقالی‌های سال 95 نیز نشان دهنده آن است که در این دو دوره زمانی در مجموع هزار و 953 متقاضی موفق به دریافت بیش از 26 هزار میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند. کندی در روند تخصیص تسهیلات به طرح رونق تولید در حالی است که این نوع تسهیلات در سال‌های گذشته سریع ‌تر از انواع دیگر تسهیلات پرداخت می‌شد، اما در سال جاری می‌توان گفت روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح رونق تولید هنوز روی ریل نیفتاده و همچنان این بخش با گره‌هایی همراه است. 

استان‌های پیشتاز

آمار اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین درخواست برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید از سوی استان‌های «اصفهان، سمنان، قزوین، قم و گلستان» ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده، استان اصفهان تا نیمه پاییز سال جاری در مجموع ۵۳۶ درخواست برای دریافت تسهیلات ثبت کرده است که از این تعداد ۲۹۸ درخواست به بانک معرفی شده است و تنها ۹ درخواست موفق به دریافت ۱۳۴ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند. مجموع تسهیلات پرداختی به متقاضیان این استان با انتقالی‌های سال ۹۵ نیز بیش از ۶۹۸ میلیارد ریال تسهیلات برای ۷۹ متقاضی بوده است. 

درخواست ثبت شده برای سمنان نیز برابر با ۵۰۲ فقره تا پایان آبان سال جاری بوده که از این تعداد ۲۱۴ درخواست به بانک‌های عامل معرفی شده و در مجموع تسهیلات به ۲۰ متقاضی تخصیص یافته است، تسهیلات پرداختی به این استان در دوره زمانی مورد بررسی برابر با هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بوده است. مجموع پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به این استان با احتساب انتقالی‌های سال ۹۵ نیز ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال ثبت شده که به ۱۱۱ متقاضی تسهیلات پرداخت شده است.   استان قزوین نیز به‌عنوان سومین استان پرمتقاضی دریافت تسهیلات در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۹۹ درخواست را برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی فعال در این استان ثبت کرده است که از این تعداد ۵۱ درخواست موفق به دریافت ۷۹۵ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند. مجموع تسهیلات پرداختی به این استان نیز با درخواست‌های ثبت شده در سال ۹۵ برابر با هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال بوده که به ۲۱۳ متقاضی پرداخت شده است.  اما استان قم نیز به‌عنوان چهارمین استان در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۷۶ درخواست را برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید ثبت کرده که از این تعداد ۱۳۱ درخواست به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. اما با توجه به داده‌های اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده در این استان در مجموع ۴۱ متقاضی موفق به دریافت ۹۵۳ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند. بررسی مجموع تسهیلات پرداختی به این استان با احتساب درخواست‌های ثبت شده در سال ۹۵ نیز بیانگر آن است که در مجموع ۱۰۹ متقاضی در این دوره زمانی موفق به دریافت تسهیلات هزار و ۴۶۲ میلیارد ریالی شده‌اند.  بنگاه‌های متقاضیان استان گلستان نیز در این مدت در مجموع ۳۵۱ درخواست برای دریافت تسهیلات طرح رونق ثبت کرده‌اند که از این تعداد تنها ۱۸۱ درخواست به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و ۳۵ متقاضی نیز توانسته‌اند به تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی دسترسی پیدا کنند. بررسی تسهیلات ثبت شده در این استان با انتقالی‌های سال ۹۵ بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۷۵ متقاضی موفق به دریافت ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال تسهیلات در این استان شده‌اند.  اما در میان استان‌‌هایی که درخواست دریافت تسهیلات برای طرح رونق تولید داشته‌اند بیشترین تسهیلات با احتساب انتقالی‌های سال ۹۵ به استان‌‌های البرز، گلستان، سمنان، قزوین و قم اختصاص داشته است.