حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند مانع اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق شود، گفت: مصوبه‌ای که استانداری درباره طرح جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق به ستاد ارسال کرده بود باعث برداشت‌های متفاوتی مثل مانع تراشی شده بود که ما باید اعلام کنیم این برداشت، برداشت درستی نیست و این طرح به حرکت خود ادامه می‌دهد. وی افزود: از نظر ستاد، این برداشت از مصوبه استانداری تنها نیاز به هماهنگی‌های بیشتری داشت که این هماهنگی‌ها امروز با حضور دین پرست معاون وزیرکشور، دیگر مسوولان این حوزه، تولیدکنندگان و معاون استانداری انجام شد. وی تاکید کرد: در این جلسه مصوب شد که با محوریت وزارت صمت و اتحادیه مربوطه ظرف سه روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه همه کالاهای ۱۱۰ فروشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد، جمع‌آوری و تابلوی آنها پایین کشیده شود. وی گفت: پس از اجرای این مصوبه هم طرح مبارزه با پوشاک برند قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوی تر از گذشته ادامه خواهد داشت.