به گزارش «روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی»، شهیدی پیش از این معاونت زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور را به عهده داشت. این انتصاب در حالی صورت گرفته است که اواسط آذرماه امسال، کامبیز مهدی‌زاده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منصوب شده بود. البته این انتصاب به دلیل انتساب مهدی‌زاده به رئیس‌جمهوری (داماد وی) با انتقادهایی روبه‌رو شد تا اینکه مهدی‌زاده سه روز بعد از دریافت حکم از سمت خود استعفا کرد.