این میزان بارش از سال گذشته ۳/ ۲۱۳ درصد بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ ساله از ۳/ ۴۹ درصد رشد برخوردار بوده است. در این میان، از ۱/ ۹۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده در فصل پاییز، ۸/ ۴۲ میلی‌متر از اول تا ۳۰ آذرماه ثبت شده است، در حالی‌که سال گذشته آذرماه در همین زمان فقط ۷/ ۱۴ میلی‌متر بارش داشته‌ایم. طبق این گزارش، حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۶/ ۹۴ میلی‌متر بارش و حوضه مرزی شرق با ۵/ ۱ میلی‌متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک برخوردار بوده‌اند. بر اساس اعلام وزارت نیرو، میزان بارندگی سال آبی جاری در حوضه مرزی شرق ۲/ ۳۸ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۵۰ ساله گزارش شده است. ایران در دهه گذشته با خشکسالی هیدرولوژیکی بسیار شدیدی مواجه بوده که جبران این کمبودها به‌ویژه در بخش آب زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طولانی است. با اینکه وزیر نیروچندی پیش تاکید کرده که با مدیریت صورت‌گرفته، از شرایط نامناسب آبی در تابستان عبور کردیم که البته برنامه‌ریزی و مصرف صحیح آب در این حوزه گره‌گشاست اما مردم باید آگاه باشند که تنش آبی همچنان پابرجاست. به گفته مسوولان، باوجود بارش‌های اخیر، شاهد تداوم تنش آبی در ۳۳۴ شهر کشور هستیم که نشان می‌دهد باران‌ها تاثیر چندانی در بهبود وضعیت کم‌آبی کشور ندارد.