همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا ۲۳ آذر به ۱۴۲ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب رسید.  آمار‌های اعلام‌شده بیانگر آن است که از ابتدای سال آبی جاری تا میانه آذرماه، شاهد ثبت بارش‌های مطلوبی در پاییز امسال بودیم؛ اما در روزهای اخیر، سرعت رشد بارش‌ها کند شده است. در دو ماه و نیم گذشته از فصل پربارش پاییز، در برخی روزها بیش از دو میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده و به‌طور متوسط در هر روز بیش از یک میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است؛ اما در سه روز اخیر این رقم به حدود ۰۳/ ۰ میلی‌متر در روز رسیده به‌طوری که در ۳ روز تنها ۱/ ۰ میلی‌متر بارش در کشور به‌ثبت رسیده است.