وحید عسگری‌نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۷۸ سد مهم در حال بهره‌برداری در کشور وجود دارد، افزود: ظرفیت این سدها معادل ۵۰ میلیارد مترمکعب است. وی گفت: خروجی آب از سدها تاکنون ۴ میلیارد مترمکعب بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۵ میلیارد مترمکعب بوده است. سرپرست گروه بهره‌برداری از سدهای کشور شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب کشور موجودی فعلی آب درمخازن سدهای کشور را ۵/ ۲۲ میلیارد مترمکعب دانست و ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۸ درصد افزایش مواجه است. عسگری‌نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۵ درصد مخازن سدهای کشور خالی است، گفت: ۱۷ سد بیش از ۹۰ درصد ظرفیت خود و ۱۱۱ سد کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود موجودی دارد. وی میزان بارش‌ها از ابتدای مهرماه را تا نیمه آذر به‌طور متوسط در کل کشور ۷۸ میلی‌متر دانست و ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۵ میلی‌متر بوده همچنین متوسط بارش‌ها در درازمدت درمدت مشابه ۴۱ میلی‌متر بوده است. سرپرست گروه بهره‌برداری از سدهای کشور شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب کشور با اشاره به اینکه روند بارش‌ها افزایشی است، افزود: بیشترین میزان بارش در استان گیلان با ۴۲۵ میلی‌متر بارش در دوماه و نیم گذشته و کمترین میزان بارش هم در استان سیستان و بلوچستان با ۳ میلی‌متر بارش بوده است.