وی ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاه حرارتی در کشور را ۸۰ هزارمگاوات دانست و گفت: ۸۱ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی و مابقی از نیروگاه‌های برقابی، تجدید پذیر، اتمی و نیروگاه‌های تولید پراکنده تامین می‌شود. معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با اشاره به اینکه کل برق تولید شده در زمان پیک مصرف سال گذشته ۵۴ هزارمگاوات بود، ادامه داد: از این میزان ۴۸ هزارمگاوات در نیروگاه‌های حرارتی،۵ هزارمگاوات آن از نیروگاه‌های برقابی و مابقی از نیروگاه اتمی و تولید پراکنده تامین شده و ۳ هزارمگاوات نیز با کسری تولید مواجه شدیم که با مدیریت مصرف کنترل شده است. عظیمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای پیک مصرف سال گذشته از هم اکنون شروع شده است، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال آینده ۵ هزارو ۲۲۳ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و ۱۵۰ مگاوات نیز نیروگاه برقابی احداث خواهد شد که البته این ارقام ظرفیت نامی است. وی ظرفیت عملی این برنامه‌ها را کمتر از رقم مشخص شده دانست و گفت: ۴ هزارمگاوات ظرفیت عملی است و مابقی رقمی است که باید مدیریت شود.