براساس این گزارش، در هفت‌ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۷، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۴ میلیون و ۹۳ هزار تن و به ارزش ۳ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار است که از نظر وزن ۱/ ۶ درصد و از نظر ارزش ۷/ ۱۳ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. میزان ارزش صادرات در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته و در مقایسه با کلیه سال‌های قبل از آن بالاترین رقم بوده است. اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹/ ۱۹ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۶۵۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶/ ۱۷ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۳۸۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲/ ۱۰ درصد، زعفران ۱۷۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸/ ۴ درصد و ماهی به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷/ ۳ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. بیشترین میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (از نظر ارزش) به کشورهای عراق، افغانستان، امارات‌متحده‌‌عربی، پاکستان، هند، چین، کویت، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ترکیه صورت گرفته است که در مجموع ۸۷ درصد کل ارزش صادرات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۶/ ۹۰۹ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور (۴۰۴ دلار) ۱۲۵ درصد بیشتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در هفت‌ماه منتهی به مهر سال‌جاری، ۴۲هزار و ۹۵۲ ریال لحاظ شده است. از سوی دیگر میزان واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این بازه زمانی ۱۱ میلیون و ۳۸ هزار تن با ارزش ۶ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار بوده که به ترتیب ازنظر وزن ۳/ ۵۸ درصد و ازنظر ارزش ۲۳ درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. میزان ارزش واردات ۶/ ۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع ۳/ ۹ درصد کمتر از میانگین سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده است. اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در هفت‌ماه منتهی به مهر سال ۹۷، شامل ذرت به ارزش یک میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵/ ۱۸ درصد، برنج به ارزش ۹۹۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴/ ۱۶ درصد، دانه سویا به ارزش ۷۹۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱/ ۱۳درصد، روغن نباتی به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸/ ۸ درصد، گوشت قرمز به ارزش ۴۴۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳/ ۷ درصد، کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش ۳۰۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱/ ۵ درصد، جو به ارزش ۲۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵/ ۴ درصد و انواع میوه به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳/ ۴ درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌شود که درمجموع ۷۸ درصد ارزش واردات بخش کشاورزی را در بر می‌گیرد. متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی این بخش در این بازه زمانی بالغ ‌بر ۵۴۸ دلار است که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (۱۳۹۰ دلار) ۶/ ۶۰ درصد کمتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی ۴۲هزار و ۴۸۲ ریال لحاظ شده است. کشورهای عمده طرف معامله ازنظر ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل هند، سوئیس، امارات‌متحده‌‌عربی، سنگاپور، هلند، انگلستان، ترکیه، برزیل، فدراسیون روسیه و پاکستان بوده که در مجموع حدود ۷۷ درصد کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند.

تراز تجاری

 تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در هفت ماه سال ۱۳۹۷، منفی ۲میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد بهبود یافته است (ارزش صادرات ۲۳درصد افزایش و ارزش واردات ۶/ ۶ درصد کاهش داشته است). کسری تراز تجاری هفت‌ماهه سال ۹۷ نسبت به میانگین سال‌های برنامه پنجم (منفی ۳ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار)، ۵/ ۲۳ درصد بهبود داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد در هفت ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۷، جمعا ۶۴۰۵ تن آفت‌کش به‌صورت آماده مصرف و ۶۲۵۷ تن به‌صورت تکنیکال وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات آفت‌کش‌های آماده مصرف ۲/ ۲۶ درصد کاهش یافته است و تکنیکال‌ها معادل سال قبل است. کل ارزش آفت‌کش‌های وارداتی در هفت‌ماه سال ۹۷ معادل ۱۰۵ میلیون دلار بوده که تقریبا معادل مدت مشابه سال قبل است. همچنین کل واردات کودها در هفت‌ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر ۱۹۰ هزار تن با ارزش ۱۰۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزنی ۵/ ۱۹ درصد و ازنظر ارزش ۸/ ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بین انواع کودهای وارداتی به ترتیب کودهای میکرو ۵۳ درصد، کودهای ازته حدود ۳۷ درصد و فسفره حدود ۳۶ درصد ازنظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند؛ اما کودهای پتاسه و NPK به ترتیب با افزایش ۳/ ۲۴ درصدی و ۳/ ۴ درصدی روبه‌رو بوده‌اند.

 کل واردات بذر و سایر اندام‌های تکثیرشونده گیاهی نیز در این بازه زمانی، ۵۳۱۸ تن با ارزش حدود ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳/ ۵۷ درصد و از نظر ارزش ۲/ ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش ۱۳۰ درصدی، بذر ذرت با کاهش ۳۸ درصدی و بذر چغندرقند با کاهش ۲/ ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده، اما بذر سیب‌زمینی ۳۵ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، طی مهرماه گذشته میزان بارندگی ۲/ ۱۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش و در مقایسه با بلندمدت (۵۰ ساله) نیز ۳۶ درصد افزایش داشته است.