به گزارش «شاتا» دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با تاکید بر اینکه انتخابات صنفی همواره از اهمیت بالایی برخوردار هستند، تاکید کرد: در این دوره به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات مترتب بر جامعه صنفی، انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف از اهمیت بالاتری برخوردار است و امیدواریم منتخبان تمام تلاش خود را برای حل مشکلات صنفی و خدمات‌رسانی به مردم به کار گیرند و در پایان چهار سال کارنامه قابل قبولی را ارائه دهند. او درباره زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: این انتخابات از ساعت هشت صبح روز سه‌شنبه تا ساعت ۱۱ در هتل فردوسی برگزار می‌شود و در پایان رای‌گیری دارندگان اکثریت آرا مشخص می‌شوند. او درباره ترکیب هیات اجرایی انتخابات نیز گفت: این هیات مرکب از نمایندگان وزارت کشور و اتاق اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت است که تا به حال جلساتی را برگزار کرده است. رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران در توضیح این مطلب ادامه داد: در هفته‌های گذشته کمیته بررسی صلاحیت داوطلبان که با حضور نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه می‌دهد، تشکیل جلسه داده است. او درباره روند بررسی صلاحیت‌ها نیز توضیح داد: صلاحیت متقاضیان بررسی و تایید شده و امیدواریم انتخاباتی پرشور را در ششمین روز آذر شاهد باشیم. وی اتاق اصناف را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نهادی تاثیرگذار دانست و ادامه داد: در سال‌های گذشته اتاق اصناف اهمیت خود را آشکار کرده و تاثیرگذاری‌اش در ابعاد مختلف را نشان داده است، امیدواریم همه کسانی که خودشان را در معرض انتخاب قرار دادند، خدمت به جامعه صنفی و مردم را هدف‌گذاری کنند.