محسن طرزطلب با بیان اینکه هر روز با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز برای تامین سوخت نیروگاه‌ها در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: اگر مشکلی برای تامین سوخت ایجاد شود، قطعا تعمیر نیروگاه‌ها را متوقف و برای تامین سوخت چاره‌اندیشی می‌کنیم. به گفته وی، طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز قرار شده تا سوخت گاز به‌صورت ۱۰۰درصد تامین شود و در این حوزه هیچ مشکلی به وجود نیاید. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درخصوص تدابیر در نظر گرفته شده برای استفاده از سوخت دوم در نیروگاه‌ها تصریح کرد: به اندازه کافی سوخت مایع در نیروگاه‌ها ذخیره شده؛ به‌گونه‌ای که باید گفت ۷۰ درصد مخازن از سوخت مازوت پر است. طرزطلب ادامه داد: براساس تدابیر دیگر ۵۵ درصد مخازن نیز از سوخت گازوئیل پر شده تا اگر مشکلی در تامین سوخت اول یعنی گاز به وجود آمد، بتوانیم از این سوخت استفاده کنیم.