به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۶ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۶/ ۴۸ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۴/ ۲۵ میلی‌متر) معادل ۳/ ۹۱درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳/ ۱۲ میلی‌متر)معادل ۱/ ۲۹۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین حجم بارش‌ها در این مدت (اول مهر تا ۲۶ آبان) به ۸۰ میلیارد و ۹۴ میلیون مترمکعب رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است در حوضه آبریز «مرزی شرق» با ثبت ۳/ ۷ میلی‌متر بارش، رشد بیش از ۲۳۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده است. از مجموع بارش‌های ۶/ ۴۸ میلی‌متری ۵۶ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۴/ ۳۸ میلی‌متر در آبان ماه به‌ثبت رسیده و این میزان بارش، این ماه را به یکی از پربارش‌ترین ماه‌های سال ۹۷ تبدیل کرده است.