محسن بختیار با اشاره به نقشه راه سندیکا برای توسعه صادرات کالا، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق اظهار کرد: این نقشه راه یک نقشه راه کامل در این حوزه است که شامل چالش‌ها، راهکارها و اهداف برای محقق شدن این هدف است. وی با بیان اینکه براساس این نقشه راه پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۴ در سه سناریوی مختلف میزان صادرات بین ۱۷تا۳۲میلیارد دلار افزایش یابد، اظهار کرد: وزارت نیرو قصد دارد این نقشه راه را محور انجام فعالیت‌های خود قرار دهد و نسبت به تکمیل این نقشه راه اقدام کند، به‌گونه‌ای که شرایط را با قوانین و مقررات موجود تطبیق دهد و اگر در جایی لازم است قوانین و مقرراتی را با اخذ مصوبات از دولت و مجلس شورای اسلامی نهایی کند. معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی ادامه داد: هدف وزارت نیرو توسعه صادرات است و در این زمینه نیز هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد و از هیچ کار کوچک و بزرگی دریغ نخواهد کرد.