ضمنا حجم بارش اول مهر تا ۱۰ آبان معادل ۲۲۳/ ۳۹ میلیارد مترمکعب است.  میزان ریزش‌های جوی مهر تا ۱۰ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ را در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن را در سطح کشور به تفکیک ۶ حوضه آبریز اصلی و حوضه‌های آبریز درجه دو(سی‌گانه) نشان می‌دهد. ایران از نظر تقسیم‌بندی حوضه‌های اصلی آبریز، شامل ۶ حوضه اصلی است که در میان این ۶ حوضه آبریز در مدت زمان مورد بررسی، تنها میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و در ۵ حوضه آبریز دیگر شامل خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم، بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه شده است. اما در میان ۶ حوضه اصلی و در بلند مدت براساس آمار اعلام شده تنها دریاچه ارومیه افت بارش داشته و سایر حوضه دوره زمانی مذکور را با رشد بارش سپری کرده‌اند.

تصویر آماری بارندگی‌ها

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۰ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۸/ ۲۳ میلی‌متر بوده است. براساس آمارهای منتشر شده، بارندگی‌های سال آبی جاری هنوز نسبت به بارش‌های مدت مشابه در سال آبی گذشته ۹/ ۸ میلی‌متر ۴/ ۱۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. ضمنا حجم بارش اول مهر تا ۱۰ آبان معادل ۲۲۳/ ۳۹ میلیارد مترمکعب بوده است. در این میان، پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی نیز نشان می‌دهد که پاییز امسال نسبت به سال قبل پرباران‌تر خواهد بود. اما حوضه‌های آبریز اصلی کشور از اول مهر تا ۱۰ آبان در چه شرایطی قرار داشته‌اند؟ بررسی میزان ریزش‌های جوی در سال آبی جاری به تفکیک ۶ حوضه آبریز اصلی حاکی از آن است که بارش‌های اخیر توانسته است عقب‌ماندگی‌ بارندگی در دو حوضه «خلیج فارس و دریای عمان» و «قره‌قوم» را جبران کند. بارش‌ها در این دو حوضه به‌ترتیب ۷/ ۹۲۶۶ و ۴/ ۱۹۹۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، بارش در حوضه‌های «فلات مرکزی» نیز برابر با ۵۹۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس، هنوز بارش‌های جوی در دو حوضه بارندگی «دریای خزر» و «دریاچه ارومیه» کمتر از سال گذشته است و بارندگی آنها به‌ترتیب افت ۲/ ۲ درصدی و رشد ۳/ ۹۱ درصد داشته‌اند. البته بارندگی‌های حوضه دریای خزر نسبت به متوسط ۵۰ سال اخیر رشد ۱/ ۱۶درصدی را تجربه کرده است. بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد علاوه بر رشد بارندگی‌های حوضه «دریای‌خزر» نسبت به میانگین دوره‌های مشابه ۵۰ سال اخیر، بارش‌های حوضه «فلات مرکزی» نیز در دوره طولانی مدت رشد ۴/ ۱۴۶ درصدی و بارش‌های حوضه «قره‌قوم» نیز ۸/ ۳۴۸ درصد رشد کرده است. در مقابل اما بارندگی در حوضه‌های «خلیج‌فارس و دریای عمان» ۲/ ۱۴۲ درصد، «مرزی شرق» ۳/ ۱۴۳ درصد رشد داشته است. اما درمجموع میانگین بارش‌های جوی کشور ۶/ ۷۷ درصد نسبت به میانگین دوره‌های مشابه ۵۰ سال اخیر بهبود یافته است. البته به‌گفته تحلیلگران اقتصادی بهبود بارندگی در مقاطع کوتاه‌مدت حتی اگر قادر باشد تراز آبی کشور را بهبود بخشد، نمی‌تواند به‌منزله تامین آب موردنیاز کشور در بلندمدت باشد.