به گفته وی، پنج نفر از تولیدکنندگان پوشاک و اتحادیه نیز در این کمیته‌ها حضور خواهند داشت. توکلی در ادامه همکاری بانک مرکزی را برای اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان مواد اولیه پوشاک خواستار شد و گفت: اینک تاجرانی وجود دارند که داوطلب واردات مواد اولیه هستند اما از آنجاکه ارز دولتی اختصاص پیدا نمی‌کند این کار انجام نمی‌شود. دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد‌اولیه واحدهای تولیدی پوشاک استان تهران با اعلام حمایت از تاجرانی که با این گروه همکاری کنند، اضافه کرد: باتوجه به نرخ ارز دولتی برآورد قیمت محصول صورت می‌گیرد تا مواد اولیه با هزینه متعارف به دست تولیدکنندگان برسد.

توکلی گفت: این کارگروه از تاجران واردکننده مواد اولیه‌ای که در کشور تولید نشود حمایت می‌کند و از سوی دیگر بر وارداتی که با ارز دولتی انجام می‌شود نظارت دارد تا مواد اولیه به قیمت ارز دولتی به دست تولیدکنندگان برسد، نه ارز بازار آزاد. وی تاکید کرد: تلاش ما این است که تولیدات ایرانی با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد. کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک استان تهران با حضور اعضای هیات امنای بازار، رئیسان اتحادیه‌های پوشاک، پیراهن‌دوزان، کشبافان، خیاطان و چرم اواخر شهریورماه امسال تشکیل شد. باتوجه به اینکه بسیاری از واحدهای نساجی کشور نیز در تهران دفتر فروش دارند، عمده فعالیت‌های مربوط به تامین مواد‌اولیه صنایع فعال در حوزه پوشاک با هماهنگی این کارگروه در استان تهران پیگیری می‌شود.