میزان ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی را در پیک سال ۱۳۹۷ حدود ۹۹درصد عنوان کرد و افزود: این میزان آمادگی نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و برنامه‌ریزی شده تا در سال آینده نیز این آمادگی تداوم یابد. نیروگاه‌های حرارتی از خرداد تا مرداد ۱۳۹۷ به‌طور متوسط روزانه به میزان ۴۱ هزار و ۹۲۱ مگاوات ساعت نسبت به سال قبل انرژی بیشتری تولید کرده‌اند، در حالی‌که مصرف سوخت این نیروگاه‌ها تنها ۴ درصد بیشتر از سال قبل بوده و بیانگر افزایش راندمان در این حوزه است. طرزطلب با بیان اینکه نیروگاه‌های برق حرارتی ۸۱ درصد سهم تولید برق کشور را برعهده دارند و این میزان انرژی سالانه در حال افزایش است، تصریح کرد: سهم انرژی نیروگاه‌های برق حرارتی به ۲/ ۹۶ درصد رسیده‌ است. وی در ادامه با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در صدد هستیم با ادامه روند افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی را در دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه از ۹/ ۳۷ درصد کنونی به ۴۰ درصد برسانیم، تاکید کرد: ظرفیت قابل اتکای برق کشور در سال جاری ۵۳ هزار مگاوات بود که حدود ۴۸ هزار مگاوات از این رقم سهم نیروگاه‌های برق حرارتی بوده است. مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور با اشاره به برنامه وزارت نیرو در توسعه ظرفیت نیروگاه‌های جدید به میزان ۵ هزار و ۲۲۳ مگاوات در سال جدید اظهار کرد: انجام تعمیرات به‌موقع نیروگاه‌ها، افزایش ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید تمامی نیروگاه‌های موجود و وارد مدار شدن برخی از نیروگاه‌های کشور از جمله اولویت‌های برنامه‌ریزی شده برای تحقق این برنامه است.