وی درباره ویژگی این نوع سنسورها افزود: از ویژگی‌های پیشرفته سنسورهای ولتاژ- جریان می‌توان به عدم تاثیرپذیری از میدان‌های شدید الکترونیکی و مغناطیس موجود در داخل ترانس، عدم تاثیرپذیری از مواد شیمیایی، عدم تاثیرپذیری از فرکانس‌های رادیویی و حجم و وزن بسیار کم آن اشاره کرد. مرادی گفت: همچنین این سنسورها در بخش مانیتورینگ، کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و بهره‌برداری از ترانس کارآیی و مزیت دارند که می‌تواند منجر به افزایش عمر و بهبود عملکرد ترانس‌ها شود.