مقایسه آمارها با مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد ۴۹ درصدی در تعداد واحدها و ۴۳ درصدی در اشتغال دارد. علاوه براین طی ۶ ماهه سال جاری ۶۵۰ واحد صنعتی موفق به صادرات بیش از ۲/ ۱ میلیارد دلار کالا به کشورهای مقصد صادراتی شدند و این میزان نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدی صادرات نسبت به ۶ ماه ابتدای سال قبل است. تعداد خوشه‌های صنعتی شناسایی شده در کشور در سال جاری نیز ۳۴ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بیش از ۱۶۰۰ درصد افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین تعداد خوشه‌های صنعتی خاتمه یافته نیز در این دوران با ۱۹ خوشه صنعتی در مقایسه با یک خوشه خاتمه یافته سال قبل ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. تعداد خوشه‌های صنعتی در حال توسعه نیز ۳۶ فقره گزارش شده است. طی این مدت ۱۸۶۴ دوره آموزشی برای ۴۱ هزارو ۴۳۹ نفر از شاغلان واحدهای صنعتی برگزار شده است و تعداد تورهای صنعتی برگزار شده نیز در سال جاری ۱۳۱ مورد برای ۲۷۳۰ نفر بوده است.