از سوی دیگر شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و ۱۶ زیربخش این گروه‌ها در نیمه تابستان سال جاری نیز از یخ‌زدایی در صدور مجوزها در نیمه تابستان سال جاری حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع ۱۶ زیربخش در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۸ زیرگروه نیمه تابستان سال جاری را با رشد صدور جواز پشت سرگذاشتند و گروه پروانه بهره‌برداری نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد تغییری را ثبت نکرده است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که در نیمه تابستان سال جاری در مجموع ۸ هزار و ۸۵۱ فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شده که در مقایسه با ۷ هزار و ۳۸۶ فقره جواز تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۲۰ درصد را ثبت کرده است. برای این تعداد جواز تاسیس بیش از ۷۹۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۳۲ درصدی را داشته است، برای این تعداد جواز همچنین ۲۰۵ هزار و ۲۶ نفر شغل پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد بیش از ۲۱ درصدی صورت گرفته است.

روند مقایسه‌ای پروانه بهره‌برداری صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲ هزار و ۱۹۳ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد تغییری نداشته است، اما به لحاظ سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه سال قبل روند سرمایه‌گذاری رشد بیش از ۱۶۸درصدی را تجربه کرده که براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش قابل توجهی از رشد صورت گرفته در سرمایه‌گذاری پروانه‌های صادره به بهره‌برداری «نفت ستاره خلیج فارس» با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد ریال باز می‌گردد. برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۱ هزار و ۹۶۹ نفر شغل نیز در نظر گرفته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۵ درصد داشته است.

سایر گروه‌ها

علاوه بر گروه‌های مذکور و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در بخش معدن نیز از میان سه زیرگروه «پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری» تنها پروانه اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرده و سایر زیربخش‌های این گروه افت داشته‌اند.

براساس داده‌های آماری در نیمه تابستان سال جاری در مجموع ۴۱۸ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ که ۳۷۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود رشد ۱۳ درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. رشد ثبت شده برای پروانه اکتشاف در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها افت صدور جواز را در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در نیمه تابستان سال جاری و در بخش گواهی کشف، ۱۷۹ فقره گواهی اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۱۰ درصدی را تجربه کرده و سرمایه محقق شده برای این بخش نیز افت ۵/ ۳درصدی داشته است.

در بخش پروانه‌ بهره‌برداری معدنی نیز ۲۳۶ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت نزدیک به ۲۰ درصد داشته است. مجموع پروانه‌های معدنی صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۲۹۵ فقره بوده است. اشتغال محقق شده برای این گروه نیز در این مدت افت ۱۴ درصدی را ثبت کرده، براساس آمار اعلام شده برای این گروه در مدت زمان مورد بررسی اشتغال هزار و ۹۳۶ نفری صورت گرفته، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل اشتغال محقق شده برای این بخش برابر با ۲ هزار و ۲۵۰ نفر بود.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۵۴هزار و ۳۷۰ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۴ درصدی را به ثبت رسانده است. صدور پروانه‌های صنفی در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۴۸ هزار و ۶۶۷ فقره بوده است. در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت‌های بازرگانی» دارد.  براساس ارزیابی‌ها در مدت زمان مورد بررسی، ۲ هزار و ۹۹۹ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت نزدیک به ۴درصدی روبه‌رو شده است، در مدت مشابه سال قبل سه هزار و ۱۱۰ فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان صادر شده بود.

«تجارت الکترونیک» یکی‌ دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هر دو زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد الکترونیکی» روند رو به رشدی را طی کرده است. در نیمه تابستان سال جاری صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۴۱ هزار و ۶۸۶ فقره و صدور «نماد الکترونیکی» معادل ۶ هزار و ۵۸۹ فقره بوده است که به‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۶۵ درصد و رشد نزدیک به ۳۵ درصد را ثبت کرده‌اند. ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه که زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها برای این زیرگروه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که صدور جواز رشد نزدیک به ۶۷ درصدی را تجربه کرده است.

در این مدت در مجموع پنج فقره جواز برای متقاضایان صادر شده است، مجموع جواز صادر شده برای این بخش در سال گذشته سه فقره بوده است. هفتمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرشاخه دارد. در زیرشاخه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۱۰۴ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بیش از ۲۵ درصدی داشته است مجموع جواز صادر شده برای این بخش در سال گذشته برابر با ۱۳۹ فقره بوده است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۷۲ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۹۶، با رشد ۴۴ درصدی همراه بوده است. سال گذشته در مجموع ۵۰ فقره جواز برای این بخش صادر شده بود.

آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرشاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۴ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت ۵/ ۷۶ درصدی داشته است. جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۱۷ فقره ثبت شده است. «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۴ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، افتی ۵/ ۷۶ درصدی داشته است در مدت مشابه سال قبل در مجموع ۱۷ فقره جواز برای این بخش صادر شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرشاخه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در نیمه تابستان سال جاری در مجموع ۳۵ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۷۰ درصد داشته است. مجموع جوازهای صادره برای این گروه در سال گذشته برابر با ۱۱۸ فقره ثبت شده است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد بیش از ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد مجموع جوازهای صادره برای این گروه در سال گذشته برابر با ۴۵ فقره بوده است.