رضا پوررجب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه هزار کیلومتر از خطوط فرسوده شبکه روستایی تعویض خواهد شد، گفت: نیمی از دو هزار و ۱۲۳ کیلومتری شبکه توزیع آب روستاهای تهران عمر مفید خود را از دست داده‌اند، بنابراین باید تا پایان برنامه ششم توسعه میزان هدر‌رفت به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. وی با بیان اینکه پرت آب در روستاهای تهران در حال حاضر به ۳۸ درصد رسیده است، گفت: بخش زیادی از شبکه‌های آب‌رسانی روستاهای استان تهران دچار فرسودگی شده است، بنابراین تا پایان برنامه ششم توسعه بیش از یک هزار کیلومتر از لوله‌های فرسوده شبکه تعویض خواهد شد که اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد. پوررجب روستاهای تحت پوشش را ۴۱۲ روستا عنوان کرد که از طریق ۴۳۰ منبع آب با دبی ۳ هزار لیتر بر ثانیه، توزیع آب برای مشترکان انجام می‌دهند. وی اظهار کرد: تعداد مجتمع‌های آب‌رسانی ۲۶ مجتمع بوده که ۲۳۰ روستا تحت پوشش این مجتمع‌ها با جمعیتی بالغ بر ۵۷۶ هزار و ۱۱۰ نفر قرار دارند.