به گزارش «ایرنا»، اردکانیان گفت: کمرنگ کردن این مناقشات مستلزم سه نوع دارو است؛ داروی نخست این است که دستگاه‌های مسوول در استان‌ها نسبت به عدد و رقم‌هایی که ذکر می‌شود اطمینان خاطر داشته باشند و مفاهمه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد؛ برای این کار، در قالب کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی درصدد تهیه طرح‌های آمایش آب محور برای همه استان‌ها هستیم. وی افزود: برای تهیه طرح آمایش آب‌محور به مشارکت همه دستگاه‌ها و همچنین همکاری نیروهای دانشگاهی و متخصص همه استان‌ها نیاز است تا در انتها، تصویری روشن و مورد توافق از منابع و مصارف به دست بیاوریم و از آن پس، برنامه توسعه استان‌ها براساس آن انجام شود. به‌گفته اردکانیان داروی دوم، مدیریت حوضه‌های آبریز است؛ چرا که کم‌کم به سمتی می‌رویم که در عین وجود ساختارهای استانی، برنامه‌ریزی‌های‌مان را در مقیاس حوضه‌های آبریز انجام دهیم؛ یعنی اصلی‌ترین عنصر مدیریت آب را قلمرو طبیعی آب که حوضه آبریز است انتخاب خواهیم کرد؛ این کار به حکم قانون نیاز دارد و مستلزم همکاری همه دستگاه‌هاست. وی افزود: داروی سوم این است که بپذیریم حتی اگر داروهای اول و دوم فراهم شد، ما در شیوه مصرف باید بازنگری داشته باشیم؛ این بازنگری باید در همه بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت صورت گیرد؛ با مصرف صحیح می‌توانیم به‌گونه‌ای عمل کنیم که حقابه‌های زیست‌محیطی تامین و زمینه بروز تنش برطرف شود. وزیر نیرو در ادامه درخصوص اعلام وصول استیضاح خود در مجلس گفت: برنامه‌ای که خدمت مجلس تقدیم شد و مبنای رای اعتماد بود، برنامه‌ای چهارساله است و قضاوت راجع به اجرایی شدن یا نشدن آن نیازمند بحث و بررسی است.

در این ارتباط نیاز داریم نقطه‌نظرات نمایندگان مجلس روشن‌تر منتقل شود تا در مجموع اتفاقی رخ دهد که به نفع مدیریت آب و برق کشور باشد. وی افزود: تلقی و فهم من از استیضاح این است که خود لغت استیضاح به معنی طلب وضوح کردن است؛ یعنی در شرایطی نیاز به توضیح است و این امر به شفافیت کمک می‌کند. البته تصور من این است که نمایندگان مجلس به‌طور حتم در پس این تابستان پرچالش، قصد دارند درباره چگونگی پشت سرگذاشتن آن سوال کنند، زیرا تاکنون فرصت تشریح آنچه گذشت وجود نداشت، بنابراین، طرح استیضاح می‌تواند مجالی باشد که این صحبت‌ها ذکر شود. وزیر نیرو در ادامه درمورد روند کند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ماه‌های اخیر گفت: در این مدت وقفه‌هایی به وجود آمد که این وقفه‌ها دو دلیل دارد؛ نخست، بحث بازپرداخت خرید برق از نیروگاه‌هایی که به مدار آمده‌اند، مطرح است؛ قانون عوارضی را مشخص کرده که باید در اختیار نیروگاه‌های تجدیدپذیر و طرح‌های توسعه برق‌رسانی روستایی قرار می‌گرفت که متاسفانه تاکنون در پرداخت این عوارض آن‌گونه که انتظار می‌رفت عمل نشده است. اما سازمان برنامه و بودجه امسال وعده داده که شرایطی بهتر از سال گذشته خواهیم داشت و این منابع که برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و توسعه برق‌رسانی روستایی از مردم اخذ می‌شود، در اختیار سازمان انرژی‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) قرار خواهد گرفت. دلیل دوم وقفه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بحث نرخ ارز است؛ قرارداد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر مبنای نرخ گذشته ارز بوده است؛ در حالی که مصرف آنها به‌صورت ارزی و دریافت وجه برق آنها به‌صورت ریالی است؛ برنامه‌هایی برای رفع این چالش در نظر گرفته‌ایم و به نظر می‌رسد این قراردادها مشمول تعدیل‌هایی خواهد شد.