‎وی افزود: در حال حاضر سازمان در ۲۵ استان کشور دارای شبکه نمایندگی است که ۷ نمایندگی دوره‌های جامع علمی-کاربردی در حوزه های مدیریت را نیز با کیفیت برگزار می‌کنند. ‎مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: این سازمان آمادگی دارد علاوه بر طراحی دوره‌های صنعتی مشترک با دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مناطق مختلف کشور، تورهای صنعتی مشترک داخلی و خارجی برگزار کند. کیانی بختیاری ادامه داد: آمادگی داریم دوره‌های مهارت‌ورزی را از طریق شبیه‌سازی با نرم افزار انجام دهیم و می‌توانیم با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی با دانشگاه‌های کشورهای فرانسه و آلمان دوره‌های مشترک کاربردی و تخصصی برگزار کنیم. ‎در ادامه محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی با بیان اینکه در سه سال اخیر تعداد مراکز این دانشگاه را به ۶۰۰ مرکز رسانده‌ایم، گفت: پنج مرکز تخصصی با توجه به نیازهای منطقه‌ای تاسیس کرده ایم. در حال حاضر ۲۵ درصد از مراکز این دانشگاه دارای محیط کار هستند و الزام کرده‌ایم که از سال جاری همه مراکز باید محیط کار داشته باشند. ‎رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی اعلام کرد: درخصوص شبکه نمایندگی‌های سازمان مدیریت صنعتی آمادگی داریم، طبق ضوابط چنانچه دارای محیط کار و شرکت محور باشند، دوره‌های پودمانی را آغاز و با همکاری سازمان گواهینامه معتبر برای دانشجویان صادر می‌کنیم.