در این راستا «استفاده از تسهیلات یاد شده صرفا به منظور تامین مالی واردات دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و با ارائه تاییدیه از وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است»، «به منظور اطمینان از وصول معادل ریالی مبلغ قابل پرداخت در سررسید بازپرداخت، اخذ وثایق و تضمین‌های لازم و کافی از تسهیلات گیرنده» ضروری است. گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی به‌عنوان ابزار پرداخت واردات کالاهای یاد شده با رعایت مجموعه مقررات، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط قابل انجام است. «تسهیلات مذکور باید با رعایت سقف‌های مجاز تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل با مرعی داشتن سایر ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های صادره رسیدگی و اعطا شود» و «آمار و اطلاعات استفاده از تسهیلات» باید توسط بانک عامل به‌صورت ماهانه در قالب فایل پیوست به این اداره (تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی) ارسال شود.