وی با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی و استاندارد در طراحی، ساخت، نصب و نظارت بر تجهیزات نوینی نظیر پله برقی و آسانسور که امروز به وفور در فرودگاه‌ها، مترو، مراکز خرید و ساختمان‌های بلندمرتبه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد حادثه تاسف‌بار سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتی شریف بودیم که منجر به آسیب دیدن تعدادی از بهترین اساتید دانشگاه‌های کشور شد، بنابراین اگر استاندارد لازم و بازرسی‌های ایمنی و دوره‌ای به درستی انجام شود، شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت رعایت استاندارد در محصولات صادراتی کشور، گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های کشور افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه به کشورهای همسایه است و باید در این زمینه ضمن رعایت استانداردهای لازم موانع موجود در این‌خصوص برطرف شود. جهانگیری همچنین با اشاره به درخواست رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر افزایش بودجه این سازمان بر لزوم توجه بیشتر به سازمان ملی استاندارد در بودجه سال ۹۸ کل کشور تاکید کرد. در ادامه این جلسه دو بسته پیشنهادی تحت‌عناوین حمایت از تولید داخلی استاندارد و بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار از سوی نماینده سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.