به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری در مکاتبه با فرود عسگری بر ضرورت تسریع در ترخیص مواد اولیه از طریق رویه ورود موقت از گمرکات تاکید کرد. در این نامه آمده است، نظر به شرایط کنونی یکی از روش‌های موثر در رونق تولید استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی با رویکرد تداوم و توسعه بازارهای صادراتی خصوصا در کشورهای همسایه با ورود موقت مواد اولیه است، لطفا ترتیبی اتخاذ کنید تا این امر مهم به سهولت و سرعت در گمرکات کشور توسط واحدهای تولیدی و خوشنام و معتبر صورت پذیرد. این اولویت‌دهی به تجار خوشنام در حالی بین متولیان دولتی مکاتبه شده است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند این سازوکار کارآمد نیست و باعث خواهد شد بسیاری از کسب‌وکارهای جدید که می‌خواهند وارد عرصه فعالیت شوند، در همان گام‌های نخست تجاری خود با چالش‌های بسیاری مواجه شوند.