وی همچنین به موضوع خشک شدن دریاچه هامون در شرق کشور و مصائب ساکنان شهرهای شمال سیستان و بلوچستان از بابت ریزگردها اشاره کرد و از وزارت امور خارجه خواست تا برای تامین منافع ملی از طریق نهادهای بین‌‌‌المللی موضوع حقابه کشورمان از رودهای مرزی را فعالانه و با جدیت دنبال کند. معاون اول رئیس‌‌جمهوری از اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای مسلح، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و مدیران استان خوزستان در کمک به خاموش کردن آتش تالاب هورالعظیم قدردانی کرد و از آنان خواست تمام مساعی خود را برای کمک به دولت عراق به منظور مهار آتش در تالاب هورالعظیم به‌کار بندند.